โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่
คลอดบุตรคุณภาพ ผ่าคลอด คลอดลูก โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่

โครงการ คลอดบุตร คุณภาพ

แพคเกจ ผ่าตัดคลอด 30,000 บาท (3คืน/4วัน)

แพคเกจ คลอดปกติ 19,000 บาท (2วัน/3คืน)

คลินิกกุมารเวช โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่

คลินิกกุมารเวช PEDIATRIC CENTER

ตรวจรักษาโรคโดยกุมารแพทย์ที่เชี่ยวชาญ 24 ชั่วโมง

โรคเด็กทั่วไป โรคภูมิแพ้ โรคผิวหนังเด็ก โรทางเดินอาหาร

บริการวัคซีนพื้นฐาน และวัคซีนทางเลือก

แพคเกจตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่

ส่งต่อความรักความห่วงใย

ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

"เพราะการมีสุขภาพที่ดี ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อยู่เสมอ"

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จาก โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ กิจกรรมจากโรงพยาบาล การจัดอบรมทั้งภายใน และภายนอก โรงพยาบาล การออกบูทตรวจสุขภาพ ฯลฯ

โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่

โรงพยาบาลเอกชนที่มีมาตรฐานสากล ให้บริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ประทับใจ โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ อยู่ในเครือข่ายของบริษัท ศิริเวช เมดิคอล จำกัด เป็นโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่จำนวน 150 เตียง มีความพร้อมทั้งทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และบุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ในการตรวจรักษาที่ทันสมัย โดยมุ่งเน้นการให้บริการสุขภาพ พร้อมการบริการที่สะดวกรวดเร็ว

 • เปิดให้บริการทุกวัน
  24 ชั่วโมง

อุบัติเหตุฉุกเฉิน

บริการดูแลรักษา รับย้าย-ส่งต่อ ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับ อุบัติเหตุ ณ จุดเกิดเหตุผ่านระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน และผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินที่ต้องการรับการรักษาอย่างรีบด่วน ตลอด 24 ชั่วโมง

บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล

โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ยึดถือการให้บริการแบบ “3R”

“Right Diagnosis, Right Treatment At The Right Time”

แผนกทันตกรรม

แผนกทันตกรรม

ให้บริการตรวจรักษาทางทันตกรรม ตรวจฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟันคุด ด้วยทีมทันตแพทย์มีห้องตรวจและเครื่องมือสะอาดทันสมัยและพร้อมให้คำปรึกษาด้านทันตกรรม

แผนกผู้ป่วยนอก

แผนกผู้ป่วยนอก

ให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษาโรคทั่วไป ด้วยการรักษาแบบเฉพาะทาง และการรักษาแบบองค์รวม พร้อมแพทย์และพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ดูแลผู้ป่วยเป็นอย่างดี

แผนกกุมารเวชกรรม

แผนกกุมารเวช

ให้บริการตรวจรักษาโรคในเด็กตั้งแต่แรกคลอด ถึงอายุ 15 ปี และมีคลินิกกุมารเวช เพื่อให้บริการวินิจฉัยรักษา ให้คำปรึกษาในโรคต่างๆ เกี่ยวกับเด็กในวัยเจริญเติบโต

แผนกกายภาพบำบัด

แผนกกายภาพบำบัด

ให้บริการให้คำปรึกษา ตรวจและรักษาทางกายภาพบำบัด สำหรับผู้ที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อหรือข้อต่อต่างๆของร่างกาย ผู้ที่มีอาการชา แขนขา ผู้ป่วยอัมพฤกษ์/อัมพาตและผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย

ห้องปฏิบัติการชันสูตร

ห้องปฏิบัติการชันสูตร

ให้บริการการตรวจวินิจฉัยสำหรับตรวจสิ่งส่งตรวจ ของผู้เข้ามารับบริการตรวจทางสุขภาพ การตรวจวินิจฉัยและการตรวจติดตามผลการรักษา ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและนักเทคนิคการแพทย์เชี่ยวชาญโดยตรง

แผนกรังสี

แผนกรังสี

ให้บริการเอกซ์เรย์คอมพิวเตอร์ CT SCAN Multi Slice เครื่องอัลตร้าซาวด์ เครื่องฟลูออโรสโคป การตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่อง Mammogram พร้อมทีมแพทย์และนักรังสีการแพทย์ที่มีประสบการณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากโรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ กิจกรรมจากโรงพยาบาล การจัดอบรมทั้งภายใน และภายนอกโรงพยาบาล ฯลฯ

 • พฤศจิกายน

  14

 • 695
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการʽʽราชเวชรวมใจต้านภัยหนาวปี2560ʼʼ

โรงพยาบาลราชเวชได้จัดโครงการʽʽราชเวชรวมใจต้านภัยหนาวปี2560ʼʼ ณ หมู่บ้านห้วยกันใจและหมู่บ้านแม่ทรายขาว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่ ทางโรงพยาบาลมุ่งมั่นเป็นองค์กรที่ดีของสังคม ด้วยการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ อาทิเช่น มอบผ้าห่ม เสื้อผ้า ยาสามัญประจำบ้าน ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตัดผมและกิจกรรมสันทนาการ พร้อมสร้างจิตสำนึกการเป็น “ผู้ให้” แก่บุคลากร ด้วยการเป็นจิตอาสา และขอขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนทุกท่านที่มีส่วนร่วมทำให้โครงการ ʽʽราชเวชรวมใจต้านภัยหนาวปี2560ʼʼประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณครับ

แพคเกจ & โปรโมชั่น

ดูแลคุณและคนที่คุณรักด้วยแพคเกจตรวจสุขภาพ "เพราะการมีสุขภาพที่ดี ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อยู่เสมอ"

บทความเพื่อสุขภาพ

จากทางแพทย์ประจำโรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ การดูแลสุขภาพ ธรรมชาติบำบัด ยารักษาโรค เคล็ดลับสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ !!

บทความเพื่อสุขภาพ
 • บทความโดย แผนกโภชนาการโรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่
บทความเพื่อสุขภาพ
 • บทความโดย แผนกจักษุแพทย์ โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่
บทความเพื่อสุขภาพ
 • บทความโดย นพ.สินธิป พัฒนะคูหา
บทความเพื่อสุขภาพ
 • บทความโดย แพทย์ประจำ โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่
บทความเพื่อสุขภาพ
 • บทความโดย แผนกกุมารเวช โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่
บทความเพื่อสุขภาพ
 • บทความโดย ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่
บทความเพื่อสุขภาพ
 • บทความโดย นายแพทย์สมชาติ ไชยเวช
บทความเพื่อสุขภาพ
 • บทความโดย แผนกกุมารเวช โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่

ราชเวชห่วงใย ใส่ใจประชาชน

 • img

  นพ.วีรชาติ เลิศนิธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ได้ให้ความรู้กับประชาชนเรื่อง " สรุปสถานการณ์อุบัติเหตุหลังสงกรานต์ กินหมูหูดับและอาหารเป็นพิษ" พร้อมทั้งตอบปัญหาสุขภาพ ณ. สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ FM 95.50 MHz

 • img

  นพ.ณัฐพนธ์ ตันตรีสุคนธ์ กุมารแพทย์ประจำโรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ได้ให้ความรู้กับประชาชนเรื่อง " โรคที่มากับหน้าร้อน , วัคซีนป้องกันโรค และกิจกกรมส่งเสริมทักษะช่วงปิดเทอม " พร้อมทั้งตอบปัญหาสุขภาพ ณ. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เชียงหม่ (สวท เชียงใหม่)

 • img

  นพ.ชำนาญ จันทร์นวล แพทย์ประจำโรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ได้ให้ความรู้กับประชาชนเรื่อง " ท้องเสีย " พร้อมทั้งตอบปัญหาสุขภาพ ณ. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เชียงหม่ (สวท เชียงใหม่)

โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่