โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่

คลินิก

คลินิกและคลินิกพิเศษ

ผิวพรรณและความงาม beauty laser

คลินิก
ผิวพรรณและความงาม

ให้บริการตรวจวินิจฉัย ให้คำปรึกษาปัญหาที่เกี่ยวกับโรคผิวหนัง ผิวพรรณความงาม เลเซอร์หน้าใส เลเซอร์กำจัดขนถาวร

คลินิกเบาหวาน โรคเรื้อรัง

คลินิกเบาหวาน
ความดัน ต่อมไร้ท่อ

ให้บริการตรวจวินิจฉัย ให้คำปรึกษาปัญหาที่เกี่ยวกับโรคเบาหวาน ความดัน ไขมันอุดตันในเส้นเลือด และไทรอยด์

คลินิกมะเร็งลำไส้ระยะแรกเริ่ม colon cancer

คลินิก
มะเร็งลำไส้ระยะแรกเริ่ม

ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา และให้คำปรึกษาโรคมะเร็งลำไส้ รักษาด้วยการผ่าตัด หรือใช้เคมีในการบำบัดรักษา

คลินิกกุมารเวช pediatric

คลินิกกุมารเวช

ให้การรักษาวินิจฉัยโรคทั่วไป หรือโรคเฉพาะทางในเด็ก ตั้งแต่ทารกแรกเกิด ให้คำปรึกษาและดูแลพัฒนาการเกี่ยวกับเด็ก วัคซีน

หน่วยไตเทียม kidneys

หน่วยไตเทียม

ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาโรคไตวายเฉียบพลันและเรื้อรัง บำบัดทดแทนไตด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

คลินิกไคโรแพรคติก chiropractic

คลินิกไคโรแพรคติก

ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา และให้คำปรึกษาโรคกระดูก กล้ามเนื้อ เส้นประสาทและข้อโดยแพทย์ไคโรแพรคติกเฉพาะทาง

คลินิกสตรีวัยทอง golden age

คลินิกสตรีวัยทอง

ให้บริการตรวจวินิจฉัย ให้คำปรึกษาปัญหาที่เกี่ยวกับสตรีในช่วงวัยทอง ตรวจสุขภาพพร้อมรับมือวัยทอง รักษาด้วยการให้ฮอร์โมนทดแทน

คลินิกโรคหัวใจ heart

คลินิกโรคหัวใจ

ให้บริการตรวจวินิจฉัย ให้คำปรึกษาปัญหาที่เกี่ยวกับโรคหัวใจ การอุดตันของหลอดเลือด ปัจจัยเสี่ยงและสาเหตุของโรคหัวใจ

คลินิกโรคมะเร็ง cancer

คลินิกโรคมะเร็ง

ให้บริการตรวจวินิจฉัย ให้คำปรึกษาปัญหาที่เกี่ยวกับโรคมะเร็ง การผ่าตัดรักษาเนื้อร้ายภายในจุดต่างๆของร่างกาย

คลินิกจักษุ eye

คลินิกจักษุ

ให้บริการตรวจวินิจฉัย ให้คำปรึกษาปัญหาที่เกี่ยวกับตา ต้อกระจก ต้อหิน ต้อลม และการรักษาด้วยการผ่าตัด

คลินิกริดสีดวงทวาร hemorrhoids

คลินิกริดสีดวงทวาร

ให้บริการตรวจวินิจฉัย ให้คำปรึกษาปัญหาที่เกี่ยวกับโรคริดสีดวงทวาร แนะนำการับประทานอาหาร การรักษาด้วยยา หรือผ่าตัด

คลินิกภูมิแพ้ allergy

คลินิกภูมิแพ้

ให้บริการตรวจวินิจฉัย ให้คำปรึกษาปัญหาที่เกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ skin test เพื่อทดสอบอาการแพ้จากปัจจัยต่างๆในร่างกาย

ศูนย์รักษาด้วยการส่องกล้อง

การส่องกล้องทางเดินอาหาร scopy
การส่องกล้องรักษาข้อเข่า scopy

การผ่าตัดส่องกล้อง

ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาโรคโดยเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่วิธีการส่องกล้องในระบบต่างๆ ทำให้ผู้ป่วยมีแผลขนาดเล็ก ผู้ป่วยจะรู้สึกเจ็บแผลน้อยกว่าการผ่าตัดแบบเปิดแผลกว้าง พร้อมให้บริการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลวิชาชีพที่มีความชำนาญและประสบการณ์

  • การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
  • การส่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหาร
  • การส่องกล้องตรวจทางเดินหายใจ
  • การส่องกล้องรักษาข้อไหล่ติด
  • การส่องกล้องรักษาข้อเข่า

ข้อมูลเพิ่มเติม :

สามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 053-801999

โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่