โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่

ห้องพักผู้ป่วยใน

อัตราค่าบริการห้องพักผู้ป่วย-ต่อวัน

ประเภทห้องพัก ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล รวมทั้งหมด ต่อวัน
ห้องวีไอพี A (VIP A) 1,900 350 450 2,700
ห้องวีไอพี B (VIP B) 1,600 350 450 2,400
ห้องเดี่ยว (SINGLE ROOM) 1,200 250 450 1,900
ห้องคู่ (TWIN ROOM) 400 200 200 800
ห้องรวม 300 200 200 700

หมายเหตุ* ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ราคาข้างต้นเป็นเพียง ค่าห้อง/ค่าอาหาร/ค่าบริการพยาบาล-ต่อวัน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 053-801999


โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่