Get Adobe Flash player

ให้ความรู้กับประชาชน ณ. สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ FM 95.50 MHz

22-05-2017 14:18

22 พฤษภาคม 2560 นพ.วีรชาติ เลิศนิธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ได้ให้ความรู้กับประชาชนเรื่อง " วันความดันโลหิตสูงโลก และ โรคที่มากับฤดูฝน" พร้อมทั้งตอบปัญหาสุขภาพ ณ. สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ FM 95.50 MHz

Untitled Document

RAJAVEJ CHIANGMAI HOSPITAL