Get Adobe Flash player

โครงการอบรม "คุณแม่สมัยใหม่ ใส่ใจลูกรัก"

26-05-2017 14:20

โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ได้จัดโครงการอบรม "คุณแม่สมัยใหม่ ใส่ใจลูกรัก" เพื่อเป็นการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนและหลังคลอดอย่างถูกต้อง โดยในงานมีการให้ความรู้โดยนพ.มังกร สวัสดิ์ สูตินรีเวช และ นพ.ณัฐพนธ์ ตันตรีสุคนธ์ กุมารแพทย์ ภายในงานมีกิจกรรมตอบคำถามพร้อมของรางวัล #rajavejchiangmai #marketingrjh

Untitled Document

RAJAVEJ CHIANGMAI HOSPITAL