โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่

คลินิกกุมารเวช

คลินิกกุมารเวชกรรม
 • โดย : แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกุมารเวชศาสตร์
 • คลินิกกุมารเวช
 • กุมารเวช

คลินิกกุมารเวช (Pediatric Clinic)

คลินิกกุมารเวช โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ให้การรักษาวินิจฉัยโรคในเด็กตั้งแต่ทารกแรกเกิดจนถึง 15 ปี บริการดุจญาติมิตร ให้คำปรึกษาและดูแลพัฒนาการเกี่ยวกับเด็ก ป้องกันและส่งเสริมสุขภาพที่ดี โดยกุมารแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ

 • โรคทั่วไปในเด็ก
 • โรคทางเดินอาหาร
 • โรคภูมิแพ้ในเด็ก
 • โรคผิวหนังเด็ก
 • บริการวัคซีนพื้นฐาน และวัคซีนทางเลือก

แผนกส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

  ตลอดระยะเวลา 14 ปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ได้รับความไว้วางใจ จากผู้ปกครองที่พาบุตรหลานเข้ามารักษาพยาบาลในยามเจ็บป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้คณะบริหาร มุ่งมั่น ตั้งใจ ในการบริการด้วยการเปิด "ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กโรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่" เปิดให้บริการที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก แผนกกุมารเวช ชั้น 4 โรงพยาบาลราชเวช

 • ความผิดปกติทางพัฒนาการและการเรียนรู้ที่พบได้บ่อย
 • 1. ออทิสซึม
  มีความบกพร่องในการปฏิสัมพันธ์ เช่น ไม่แสดงสีหน้า ท่าท่างในการสื่อสารกับผู้อื่น ไม่สบตา เรียกไม่หัน มีความบกพร่องในการสื่อสาร เช่น พูดช้าหรือไม่พูดและไม่มีความพยายามในการสื่อสารและมีการแสดงออกทางพฤติกรรมที่ผิดปกติ เช่นหมกมุ่นอยู่กับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีเหตุผลหรือทำซ้ำๆ มากเกินไป
 • 2. สมาธิสั้น
  อาการหลักมี 3 ด้าน คือ -อยู่ไม่นิ่ง ชอบเดินไปมา ชอบวิ่ง ชอบปีนป่าย เล่นผาดโผน เล่นแรง เล่นได้ไม่เหนื่อย พูดเก่ง พูดเร็วพูดไม่หยุด
  -หุนหันพลันแล่นรอคอยไม่ได้ คิดอะไรจะทำทันที ถ้าต้องทำอะไรช้าๆนานๆ จะไม่อยากทำหรือไม่อดทนพอจะทำสิ่งนั้น
  -ไม่มีสมาธิทำงานตกหล่นขี้ลืม ทำอะไรนานๆไม่ได้ วอกแวกง่าย
 • 3. โรคบกพร่องด้านการเรียน (Learning disorders)
  โรคในกลุ่มนี้ประกอบด้วย ความบกพร่องด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านของการเรียนรู้ เช่น
  -การบกพร่องด้านการอ่าน (Reading disoder)
  -โรคบกพร่องด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics disoder)
  -โรคบกพร่องด้านการเขียน (Written expression disoder)
 • โปรแกรมการให้บริการทางกิจกรรมบำบัด

 • โปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการสำหรับเด็กที่มีพัฒนาการช้า
 • โปรแกรมกิจกรรมบำบัดสำหรับเด็กที่มีสมาธิสั้น
 • โปรแกรมกิจกรรมบำบัดสำหรับเด็กออทิสซึม
 • โปรแกรมกระตุ้นพัฒนาการสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน
 • โปรแกรมกิจกรรมบำบัดสำหรับเด็ก
 • โปรแกรมกิจกรรมบำบัดสำหรับเด็กสมองพิการ
ท่านไม่ต้องกังวลอีกต่อไป เพราะพฤติกรรมเหล่านี้ สามารถแก้ไขได้!! ถ้าหากเราทราบถึงพฤติกรรมที่แท้จริงของเด็ก การดูแลสุขภาพของเด็กทุกคนเกิดจากความรักจากครอบครัวเป็นขั้นพื้นฐาน ทำให้เด็กสมบูรณ์ทั้งกายและใจเจริญเติบโตสมวัย มีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการที่ดี ร่างกายแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรค จึงทำให้ลดการเกิดความเจ็บป่วยทั้งร่ายกายและจิตใจของเด็ก

บรรยากาศภายในคลินิกตกแต่งให้มีสีสันสวยงาม สร้างบรรยากาศให้ผู้ป่วยเด็ก ไม่รู้สึกกลัวการมาหาหมอเพื่อรักษาอาการป่วย มีของเล่นและห้องสันทนาการช่วยสร้างเสริมสร้างทักษะและพัฒนาการ สำหรับรอพบคุณหมอ

img   img

ตารางออกตรวจของกุมารแพทย์

แพทย์ วัน เวลา สถานที่
นพ.กมล จันทร์ - ศุกร์
อาทิตย์
09.00 - 11.00 น.
12.30 - 17.00 น.
แผนกกุมารเวช ชั้น 4
นพ.ณัฐพนธ์ จันทร์ - ศุกร์
อาทิตย์
08.00 - 17.00 น.
08.00 - 12.30 น.
แผนกกุมารเวช ชั้น 4
พญ.พัชรินทร์ จันทร์ - ศุกร์
อาทิตย์
09.00 - 15.00 น.
08.00 - 12.30 น.
แผนกกุมารเวช ชั้น 4
พญ.ธิพาจันทร์ จันทร์ - ศุกร์
เสาร์
08.00 - 16.00 น.
12.30 - 20.00 น.
แผนกกุมารเวช ชั้น 4
พญ.ภัทรนิษฐ์ จันทร์ - ศุกร์
อาทิตย์
08.00 - 17.00 น.
08.00 - 12.30 น.
แผนกกุมารเวช ชั้น 4
พญ.เพ็ญพักตร์ เสาร์ 08.00 - 12.30 น. แผนกกุมารเวช ชั้น 4

บทความที่เกี่ยวข้อง

ภาวะเด็กถูกเร่งรัด

บทความโดย นพ.สินธิป พัฒนะคูหา

โรคภูมิแพ้ในเด็ก

บทความโดย แผนกกุมารเวช โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่

โรคอ้วนในเด็ก

บทความโดย แผนกกุมารเวช โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่

โรคมือ เท้า ปาก ในเด็ก

บทความโดย แผนกกุมารเวช โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่

โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่