โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • มิถุนายน

  10

  2018
 • 1523
 • 5
ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิศระคนพิการตามมาตรา 35 ใน

โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิศระคนพิการตามมาตรา 35 ใน "โครงการร้านนวดแผนไทย" ของ นายสงัด สิทธิเกตุ ตำบล ท...

อ่านต่อ
 • พฤษภาคม

  11

  2018
 • 1523
 • 5
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม "ร่วมบุญ ร่วมใจ แรงงานเชียงใหม่ปลอดภัย ต้านภัยยาเสพติด"

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ได้ร่วมกิจกรรมโรงทานอาหารว่างไอศครีม ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ชื่องาน “ร่วมบุญ ร่วมใจ แรงง...

อ่านต่อ
 • พฤษภาคม

  11

  2018
 • 1523
 • 5
ข่าวประชาสัมพันธ์

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์ พยาบาล และบุคลากร

โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ โดยจัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ และกีฬาพื้นบ้าน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรภาย...

อ่านต่อ
 • พฤษภาคม

  11

  2018
 • 1523
 • 5
ข่าวประชาสัมพันธ์

งานดำหัวผู้บริหาร โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่

วันที่ 27 เมษายน 2560 บริษัท ศิริเวช เมดิคอล จำกัด จัดงานรดน้ำดำหัววันขึ้นปีใหม่ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในบรรยากาศประเพณีไทยอันอบอุ่นของเทศก...

อ่านต่อ
 • พฤษภาคม

  11

  2018
 • 1523
 • 5
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการขับเคลื่อนความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand)

คุณหัสดิน โปรเทียรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์กิจกรรมการตรวจมาตรการเชิงป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประ...

อ่านต่อ
โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่