โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • มีนาคม

  28

  2017
 • 1523
 • 5
ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดอบรมให้ความรู้ แก่พนักงาน บริษัท Art in paradise

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ทางโรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ได้จัดอบรมให้ความรู้ แก่พนักงาน บริษัท Art in paradise โดย นายแพทย์ ฉัตรชัย เจริญศรี ผู้อำนวยการฝ่ายประสานสิทธิการรักษาและคุณภาพ เป็นผ...

อ่านต่อ
 • มีนาคม

  20

  2017
 • 1523
 • 5
ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้ความรู้กับประชาชนเรื่อง " ท้องเสีย "

วันที่ 17 มีนาคม 2560 นพ.ชำนาญ จันทร์นวล แพทย์ประจำโรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ได้ให้ความรู้กับประชาชนเรื่อง " ท้องเสีย " พร้อมทั้งตอบปัญหาสุขภาพ ณ. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เ...

อ่านต่อ
 • มีนาคม

  17

  2017
 • 1523
 • 5
ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้ความรู้กับประชาชนเรื่อง โรคที่มากับฤดูร้อน และ โรคความดันโลหิตสูง

วันที่ 14 มีนาคม 2560 นพ.วีรชาติ เลิศนิธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ได้ให้ความรู้กับประชาชนเรื่อง โรคที่มากับฤดูร้อน และ โรคความดันโลหิตสูง พร้อมทั้งตอบปัญหาสุขภาพ ณ ...

อ่านต่อ
 • มีนาคม

  14

  2017
 • 1523
 • 5
ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้ความรู้กับประชาชนเรื่อง " เตรียมรับสถานการณ์มลภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงและหมอกควันภาคเหนือ"

วันที่ 10 มีนาคม 2560 นพ.วีรชาติ เลิศนิธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ได้ให้ความรู้กับประชาชนเรื่อง " เตรียมรับสถานการณ์มลภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงและหมอกควันภาคเหนือ" พร้อม...

อ่านต่อ
 • มีนาคม

  07

  2017
 • 1523
 • 5
ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้ความรู้เรื่องฟัน "การรักษาครองรากฟันสำคัญไฉน"

ทันตแพทย์หญิงภัทรวรรณ ไหวเคลื่อนได้ออกให้ความรู้เรื่องฟัน "การรักษาครองรากฟันสำคัญไฉน" ร่วมกับคุณเดือน อินต๊ะ สถานีวิทยุ กระจายเสียงแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณทั้งสองท่านนะคะ...

อ่านต่อ
โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่