โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • มีนาคม

  07

  2017
 • 1523
 • 5
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการ ร้อยสาระ ช่วง ห้องแพทย์

รายการ ร้อยสาระ ช่วง ห้องแพทย์ โดยมี น.พ ฉัตรชัย เจริญศรี ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ร.พ ราชเวชเชียงใหม่ ได้ตอบปัญหาสุขภาพเรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่...

อ่านต่อ
 • มีนาคม

  07

  2017
 • 1523
 • 5
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมให้ความรู้เรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การบริโภคอาหาร

25 พฤศจิกายน 2559 โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ได้อบรมให้ความรู้เรื่อง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การบริโภคอาหาร ลดหวาน มัน เค็ม ลดโรค ให้กับกลุ่มนักเรียนโรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย...

อ่านต่อ
 • มีนาคม

  07

  2017
 • 1523
 • 5
ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดอบรมหลักสูตร "การสร้างจิตสำนึกและการปรับทัศนคดติในการทำงาน" แก่พนักงาน

โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ได้จัดอบรมหลักสูตร "การสร้างจิตสำนึกและการปรับทัศนคดติในการทำงาน" แก่พนักงาน โดยแบ่งเป็น 3 รุ่น เพื่อสร้างความพร้อมพัฒนาคุณภาพการบริการต่อเนื่อง สอด...

อ่านต่อ
 • มีนาคม

  07

  2017
 • 1523
 • 5
ข่าวประชาสัมพันธ์

ถ่ายทอดเรื่องราว"การสืบสานงานพระราชดำริ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข "

24 พฤศจิกายน 2559 โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ โดยนายแพทย์วีรชาติ เลิศนิธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ได้ถ่ายทอดเรื่องราว"การสืบสานงานพระราชดำริ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข " ของสมเด็จพระม...

อ่านต่อ
 • มีนาคม

  07

  2017
 • 1523
 • 5
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานประกันสังคม ออกเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม

22 พฤศจิกายน 2559 สำนักงานประกันสังคม จังหวัดเชียงใหม่ ออกเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคมในโรงพยาบาลราชเวช และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ใช้บริการในส่วนของสิทธิประกันสังคม คณะพยาบาลและเจ้า...

อ่านต่อ
โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่