โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • มีนาคม

  07

  2017
 • 1523
 • 5
ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดอบรมให้ความรู้ แก่พนักงาน โรงแรมแชงกรี-ล่า

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ทางโรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ได้จัดอบรมให้ความรู้ แก่พนักงาน โรงแรมแชงกรี-ล่า โดย นายแพทย์ ฉัตรชัย เจริญศรี เป็นผู้บรรยาย ประกอบภาพโปรเจคเตอร์ให้ความ...

อ่านต่อ
 • มีนาคม

  07

  2017
 • 1523
 • 5
ข่าวประชาสัมพันธ์

ออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปี โรงเรียนนภา เชียงใหม่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ได้ออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปี โรงเรียนนภา เชียงใหม่...

อ่านต่อ
 • มีนาคม

  07

  2017
 • 1523
 • 5
ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้ความรู้กับประชาชน เรื่อง พังผืดที่ข้อมือ

27 มกราคม 2560 โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ใส่ใจสุขภาพ โดย นพ.ชำนาญ จันทร์นวล ได้ให้ความรู้กับประชาชน เรื่อง พังผืดที่ข้อมือ พร้อมตอบปัญหาสุขภาพ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง ประเทศไทย ...

อ่านต่อ
 • มีนาคม

  07

  2017
 • 1523
 • 5
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมงานวันเด็ก ณ โรงพยาบาลราขเวช เชียงใหม่

โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็ก เพื่อให้ผู้ใหญ่เห็นความสำคัญของเยาวชนและกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่อันสำคัญของตนเอง โดยการปลูกฝังใ...

อ่านต่อ
 • มีนาคม

  07

  2017
 • 1523
 • 5
ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้ความรู้กับประชาชนเรื่อง เที่ยววันเด็กอย่างไรให้สนุกและปลอดภัย

13 มกราคม 2560 โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ใส่ใจสุขภาพ โดยนพ.ณัฐพนธ์ ตันตรีสุคนธ์ กุมารแพทย์ ได้ให้ความรู้กับประชาชนเรื่อง เที่ยววันเด็กอย่างไรให้สนุกและปลอดภัยพร้อมตอบปัญหาสุขภาพ ...

อ่านต่อ
โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่