โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ตุลาคม

  02

  2017
 • 1523
 • 5
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการทำลายบันทึกเวชระเบียน โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ประจำปี 2560

ประกาศการทำลายบันทึกเวชระเบียน โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ประจำปี 2560 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2554 จนถึง 31 สิงหาคม 2555 หากผู้ป่วยหรือญาติมีความประสงค์จะขอประวัติ สามารถสอบถามข้อมูลที่แผน...

อ่านต่อ
 • ตุลาคม

  26

  2017
 • 1523
 • 5
ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมกิจกรรม“วิ่งมหากุศลเนื่องในวันมหิดล”

คณะแพทย์ มช. ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดกิจกรรม “วันมหิดล” ประจำปี 2560 เนื่องในโอกาส “วันมหิดล” 24 กันยายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเด...

อ่านต่อ
 • กันยายน

  13

  2017
 • 1523
 • 5
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของ โครงการ “ราชเวชรวมใจ ต้านภัยหนาว ปี 2560 ”

ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของ โครงการ “ราชเวชรวมใจ ต้านภัยหนาว ปี 2560 ” เพื่อไปมอบให้กับ ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ ณ.หมู่บ้านห้วยกันใจ และหมู่บ้านแม่ทรายขาว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงให...

อ่านต่อ
 • กันยายน

  06

  2017
 • 1523
 • 5
ข่าวประชาสัมพันธ์

ออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปี พนักงานบริษัทเจียไต๋

โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ได้ออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปี ของพนักงานบริษัทเจียไต๋ ...

อ่านต่อ
 • กันยายน

  01

  2017
 • 1523
 • 5
ข่าวประชาสัมพันธ์

รายการวิทยุ "โรงพยาบาลราชเวช พบประชาชน"

พบกับ รายการวิทยุ "โรงพยาบาลราชเวช พบประชาชน" ออกอากาศ FM 93.25 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ทุกวัน ศุกร์ เวลา 9.00น.-10.00น. สัปดาห์นี้ ให้ความรู้ โดย นพ.ธนาณัติ สืบวงศ...

อ่านต่อ
โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่