Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้ความรู้กับประชาชน เรื่อง "ความดันโลหิตสูงและโรคที่มากับฤดูฝน"

18-05-2017 14:17

นายแพทย์วีรชาติ เลิศนิธิกุลผู้อำนวยการ รพ.ราชเวช เชียงใหม่ให้ความรู้กับประชาชน เรื่อง "ความดันโลหิตสูงและโรคที่มากับฤดูฝน" ในรายการมองเมืองเหนือ โทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (NBT เชีียงใหม่) วันนี้ 18/5/60

ให้ความรู้เรื่อง การดูแลตนเองในฤดูฝน ,ไข้หวัดใหญ่ และความดันโลหิตสูง

17-05-2017 14:15

17 พฤษภาคม 2560 โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ โดยนายแพทย์วีรชาติ เลิศนิธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ได้ให้ความรู้เรื่อง การดูแลตนเองในฤดูฝน ,ไข้หวัดใหญ่ และความดันโลหิตสูง ณ สถานีวิทยุ FM 100 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความยินดีกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสครบรอบ 46 ปี

17-05-2017 10:34

16 พฤษภาคม 2560 โรงพยาบาลฯ โดย คุณ หัสดิน โปรเทียรณ์ ผูัอำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาล ได้เป็นตัวแทนร่วมแสดงความยินดีกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสครบรอบ 46 ปี

เชิญชวน คุณพ่อคุณแม่ที่สนใจเข้าร่วม "โครงการคุณแม่สมัยใหม่...ใส่ใจลูกรัก"

11-05-2017 14:29

เชิญชวน คุณพ่อคุณแม่ที่สนใจเข้าร่วม "โครงการคุณแม่สมัยใหม่...ใส่ใจลูกรัก" ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ.ห้องประชุม ชั้น 10 โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ภายในงานมีการอบรมให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวก่อนและหลังคลอดโดยสูตินรีแพทย์ , การให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงบุตรอย่างฉลาดโดยกุมารแพทย์ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ มากมายในงาน **** ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดงาน *

สรงน้ำพระสืบสานประเพณี เทศกาลสงกรานต์

12-04-2017 15:43

คณะผู้บริหารโรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ได้จัดเตรียมที่สำหรับสรงน้ำพระสำหรับผู้มารับบริการ และได้สรงน้ำพระเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาจากรุ่นสู่รุ่น #rajavejchiangmai #marketingrjh

Total 45 Record : 9 Page : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] Next>>
Untitled Document

RAJAVEJ CHIANGMAI HOSPITAL