Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลสงกรานต์

12-04-2017 15:41

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นช่วงที่มีวันหยุดยาวต่อเนื่องหลายวัน โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ จึงห่วงใยประชาชนขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ ขับขี่ปลอดภัย หากพบอุบัติเหตุฉุกเฉินสามารถแจ้ง 053-801999 ต่อ 132 , 133 ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ตลอด 24 ชั่วโมง #rajavejchiangmai #marketingrjh ด้วยความห่วงใยจาก โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่

พิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหาร เพื่อเป็นสิริมงคลปีใหม่เมือง

10-04-2017 11:04

วันที่ 9 เมษายน 2560 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหาร เพื่อเป็นสิริมงคลปีใหม่เมือง

พิธีทางสงฆ์เปิดอาคารตึกใหม่ประกันสังคม

10-04-2017 11:01

วันที่ 9 เมษายน 2560 เป็นวันสิริมงคล โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ได้ทำพิธีทางสงฆ์เปิดอาคารตึกใหม่ประกันสังคม

จัดอบรมให้ความรู้ แก่พนักงาน บริษัท Art in paradise

28-03-2017 15:16

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ทางโรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ได้จัดอบรมให้ความรู้ แก่พนักงาน บริษัท Art in paradise โดย นายแพทย์ ฉัตรชัย เจริญศรี ผู้อำนวยการฝ่ายประสานสิทธิการรักษาและคุณภาพ เป็นผู้บรรยาย ประกอบภาพโปรเจคเตอร์ให้ความรู้เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid)ซึ่งเป็นการให้ความรู้แก่พนักงานในการให้ความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินต

ให้ความรู้กับประชาชนเรื่อง " ท้องเสีย "

20-03-2017 10:30

วันที่ 17 มีนาคม 2560 นพ.ชำนาญ จันทร์นวล แพทย์ประจำโรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ได้ให้ความรู้กับประชาชนเรื่อง " ท้องเสีย " พร้อมทั้งตอบปัญหาสุขภาพ ณ. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เชียงหม่ (สวท เชียงใหม่)

Total 45 Record : 9 Page : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] Next>>
Untitled Document

RAJAVEJ CHIANGMAI HOSPITAL