Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้ความรู้กับประชาชนเรื่อง โรคที่มากับฤดูร้อน และ โรคความดันโลหิตสูง

17-03-2017 16:16

วันที่ 14 มีนาคม 2560 นพ.วีรชาติ เลิศนิธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ได้ให้ความรู้กับประชาชนเรื่อง โรคที่มากับฤดูร้อน และ โรคความดันโลหิตสูง พร้อมทั้งตอบปัญหาสุขภาพ ณ สถานีวิทยุ อสมท FM 100.75 Mhz จังหวัดเชียงใหม่

ให้ความรู้กับประชาชนเรื่อง " เตรียมรับสถานการณ์มลภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงและหมอกควันภาคเหนือ"

14-03-2017 10:07

วันที่ 10 มีนาคม 2560 นพ.วีรชาติ เลิศนิธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ได้ให้ความรู้กับประชาชนเรื่อง " เตรียมรับสถานการณ์มลภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงและหมอกควันภาคเหนือ" พร้อมทั้งตอบปัญหาสุขภาพ ณ. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เชียงหม่ (สวท เชียงใหม่)

ให้ความรู้เรื่องฟัน "การรักษาครองรากฟันสำคัญไฉน"

07-03-2017 10:11

ทันตแพทย์หญิงภัทรวรรณ ไหวเคลื่อนได้ออกให้ความรู้เรื่องฟัน "การรักษาครองรากฟันสำคัญไฉน" ร่วมกับคุณเดือน อินต๊ะ สถานีวิทยุ กระจายเสียงแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณทั้งสองท่านนะคะ

ออกหน่วยตรวจสุขภาพอนามัย โรงเรียนบ้านคุณแม่

07-03-2017 17:04

16 กุมภาพันธ์ 2560 โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ได้ออกหน่วยตรวจสุขภาพอนามัย โรงเรียนบเานคุณแม่ โดยทีมกุมารแพทย์ประจำโรงพยาบาล ตรวจสุขภาพเด็ก ความสมดุลของร่างกาย วัดน้ำหนักและส่วนสูง สุขภาพพละนามัย ความแข็งแรงสมบูรณ์ร่างกายของนักเรียน ด้วยความห่วงใยใส่ใจสุขภาพพลนามัยที่ดีของเด็กๆ

จัดอบรมให้ความรู้ แก่พนักงาน โรงแรมแชงกรี-ล่า

07-03-2017 10:10

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ทางโรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ได้จัดอบรมให้ความรู้ แก่พนักงาน โรงแรมแชงกรี-ล่า โดย นายแพทย์ ฉัตรชัย เจริญศรี เป็นผู้บรรยาย ประกอบภาพโปรเจคเตอร์ให้ความรู้เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid)ซึ่งเป็นการให้ความรู้แก่พนักงานในการให้ความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินต่อผู้ในสถานประกอบการ รวมถึงการใช้อุป

Total 45 Record : 9 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] Next>>
Untitled Document

RAJAVEJ CHIANGMAI HOSPITAL