โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • สิงหาคม

  06

  2017
 • 1523
 • 5
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมให้ความรู้ แก่พนักงานโรงแรมอคิรา แมเนอร์ เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ทางโรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ได้ออกอบรมให้ความรู้ แก่พนักงานโรงแรมอคิรา แมเนอร์ เชียงใหม่โดย นายแพทย์ ฉัตรชัย เจริญศรี เป็นผู้บรรยาย ประกอบภาพโปรเจคเตอร...

อ่านต่อ
 • กรกฎาคม

  24

  2017
 • 1523
 • 5
ข่าวประชาสัมพันธ์

เข็มฉีดยาอินซูลินใช้ได้กี่ครั้ง ?

เข็มฉีดยาอินซูลินใช้ได้กี่ครั้ง ? การใช้เข็มฉีดยาอินซูลินสามารถใช้ซ้ำได้ งานวิจัยพบว่า "การใช้เข็มฉีดยาซ้ำ 3-5 ครั้งไม่พบว่ามีอัตราการติดเชื้อเพิ่มขึ้น" หากมีการใช้อย่างถูกวิธ...

อ่านต่อ
 • มิถุนายน

  15

  2017
 • 1523
 • 5
ข่าวประชาสัมพันธ์

ออกหน่วยตรวจสุขภาพนักเรียน โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่

โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ โดยทีมแพทย์, พยาบาลและเจ้าหน้าที่การตลาด ได้ออกหน่วยตรวจสุขภาพนักเรียน โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ วันที่ 15 มิถุนายน 2560...

อ่านต่อ
 • มิถุนายน

  09

  2017
 • 1523
 • 5
ข่าวประชาสัมพันธ์

ออกหน่วยตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ โดยทีมแพทย์, พยาบาลและเจ้าหน้าที่การตลาด ได้ออกหน่วยตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษา โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 6-16 มิถุนายน 2560 ...

อ่านต่อ
 • พฤษภาคม

  31

  2017
 • 1523
 • 5
ข่าวประชาสัมพันธ์

ได้บรรยายให้ความรู้ เรื่อง "โทษของการสูบบุหรี่"

31 พฤษภาคม 2560 โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ โดยนายแพทย์ฉัตรชัย เจริญศรี ผู้อำนวยการฝ่ายประสานสิทธิการรักษาและคุณภาพ ได้บรรยายให้ความรู้ เรื่อง "โทษของการสูบบุหรี่" แก่พนักงานโรงแรมแ...

อ่านต่อ
โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่