โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • พฤษภาคม

  26

  2017
 • 1523
 • 5
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรม "คุณแม่สมัยใหม่ ใส่ใจลูกรัก"

โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ได้จัดโครงการอบรม "คุณแม่สมัยใหม่ ใส่ใจลูกรัก" เพื่อเป็นการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนและหลังคลอดอย่างถูกต้อง โดยในงานมีการให้ความรู้โดยนพ.มังกร สวัสด...

อ่านต่อ
 • พฤษภาคม

  26

  2017
 • 1523
 • 5
ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้ความรู้กับประชาชนเรื่อง " ปวดบริเวณส้นเท้า"

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 นพ.ภาคย์ภูมิ ภูมิเจริญ แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ได้ให้ความรู้กับประชาชนเรื่อง " ปวดบริเวณส้นเท้า " พร้อมทั้งตอบปัญหาเกี่ยวก...

อ่านต่อ
 • พฤษภาคม

  25

  2017
 • 1523
 • 5
ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้ความรู้กับประชาชน เรื่อง "บุหรี่ภัยคุกคามต่อการพัฒนา"

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นายแพทย์วีรชาติ เลิศนิธิกุล ผู้อำนวยการ รพ.ราชเวช เชียงใหม่ ให้ความรู้กับประชาชน เรื่อง "บุหรี่ภัยคุกคามต่อการพัฒนา " ในรายการมองเมืองเหนือ โทรทัศน์แห่งประเทศไ...

อ่านต่อ
 • พฤษภาคม

  22

  2017
 • 1523
 • 5
ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้ความรู้กับประชาชน ณ. สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ FM 95.50 MHz

22 พฤษภาคม 2560 นพ.วีรชาติ เลิศนิธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ได้ให้ความรู้กับประชาชนเรื่อง " วันความดันโลหิตสูงโลก และ โรคที่มากับฤดูฝน" พร้อมทั้งตอบปัญหาสุขภาพ ณ. สถา...

อ่านต่อ
 • พฤษภาคม

  18

  2017
 • 1523
 • 5
ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้ความรู้กับประชาชน เรื่อง "ความดันโลหิตสูงและโรคที่มากับฤดูฝน"

นายแพทย์วีรชาติ เลิศนิธิกุลผู้อำนวยการ รพ.ราชเวช เชียงใหม่ให้ความรู้กับประชาชน เรื่อง "ความดันโลหิตสูงและโรคที่มากับฤดูฝน" ในรายการมองเมืองเหนือ โทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัด...

อ่านต่อ
โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่