Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

ออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปี โรงเรียนนภา เชียงใหม่

07-03-2017 10:09

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ได้ออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปี โรงเรียนนภา เชียงใหม่

ให้ความรู้กับประชาชน เรื่อง พังผืดที่ข้อมือ

07-03-2017 10:08

27 มกราคม 2560 โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ใส่ใจสุขภาพ โดย นพ.ชำนาญ จันทร์นวล ได้ให้ความรู้กับประชาชน เรื่อง พังผืดที่ข้อมือ พร้อมตอบปัญหาสุขภาพ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง ประเทศไทย เชียงหม่ (สวท เชียงใหม่)

กิจกรรมงานวันเด็ก ณ โรงพยาบาลราขเวช เชียงใหม่

07-03-2017 10:08

โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็ก เพื่อให้ผู้ใหญ่เห็นความสำคัญของเยาวชนและกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่อันสำคัญของตนเอง โดยการปลูกฝังให้มีส่วนร่วมในสังคม เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติ เป็นพลังพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคงต่อไป โดยในงานได้จัดกิจกรรมแ

ให้ความรู้กับประชาชนเรื่อง เที่ยววันเด็กอย่างไรให้สนุกและปลอดภัย

07-03-2017 10:06

13 มกราคม 2560 โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ใส่ใจสุขภาพ โดยนพ.ณัฐพนธ์ ตันตรีสุคนธ์ กุมารแพทย์ ได้ให้ความรู้กับประชาชนเรื่อง เที่ยววันเด็กอย่างไรให้สนุกและปลอดภัยพร้อมตอบปัญหาสุขภาพ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เชียงหม่ (สวท เชียงใหม่)

ขอเชิญชวนผู้ปกครองและน้องๆเข้าร่วมกิจกรรม งาน "สุขสันต์วันเด็ก"

07-03-2017 10:05

โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้ปกครองและน้องๆเข้าร่วมกิจกรรม งาน "สุขสันต์วันเด็ก" ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ลานอาคารตึกใหม่ ภายในงานมีกิจกกรมการแสดงคงวามสามารถของเยาวชน , ตอบปัญหาแจกของรางวัลและเกมส์จับไข่พาโชคให้ร่วมสนุก พร้อมแจกของรางวัลมากมายสำหรับผู้ร่วมงาน

Total 45 Record : 9 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] Next>>
Untitled Document

RAJAVEJ CHIANGMAI HOSPITAL