โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • พฤษภาคม

  17

  2017
 • 1523
 • 5
ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้ความรู้เรื่อง การดูแลตนเองในฤดูฝน ,ไข้หวัดใหญ่ และความดันโลหิตสูง

17 พฤษภาคม 2560 โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ โดยนายแพทย์วีรชาติ เลิศนิธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ได้ให้ความรู้เรื่อง การดูแลตนเองในฤดูฝน ,ไข้หวัดใหญ่ และความดันโลหิตสูง ณ สถานีวิทยุ FM 10...

อ่านต่อ
 • พฤษภาคม

  17

  2017
 • 1523
 • 5
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมแสดงความยินดีกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสครบรอบ 46 ปี

16 พฤษภาคม 2560 โรงพยาบาลฯ โดย คุณ หัสดิน โปรเทียรณ์ ผูัอำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาล ได้เป็นตัวแทนร่วมแสดงความยินดีกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโ...

อ่านต่อ
 • พฤษภาคม

  11

  2017
 • 1523
 • 5
ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวน คุณพ่อคุณแม่ที่สนใจเข้าร่วม "โครงการคุณแม่สมัยใหม่...ใส่ใจลูกรัก"

เชิญชวน คุณพ่อคุณแม่ที่สนใจเข้าร่วม "โครงการคุณแม่สมัยใหม่...ใส่ใจลูกรัก" ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ.ห้องประชุม ชั้น 10 โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ภายในงานมีการอบรมให้ควา...

อ่านต่อ
 • เมษายน

  12

  2017
 • 1523
 • 5
ข่าวประชาสัมพันธ์

สรงน้ำพระสืบสานประเพณี เทศกาลสงกรานต์

คณะผู้บริหารโรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ได้จัดเตรียมที่สำหรับสรงน้ำพระสำหรับผู้มารับบริการ และได้สรงน้ำพระเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาจากรุ่นสู่รุ่น #raj...

อ่านต่อ
 • เมษายน

  12

  2017
 • 1523
 • 5
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลสงกรานต์

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นช่วงที่มีวันหยุดยาวต่อเนื่องหลายวัน โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ จึงห่วงใยประชาชนขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ ขับขี่ปลอดภัย หากพบอุบัติเหตุฉุ...

อ่านต่อ
โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่