โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • สิงหาคม

  25

  2017
 • 1523
 • 5
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมอบรม First Aid & CPR

โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่ ร่วมมือกับ โรงแรมดุสิตดีทู เชียงใหม่ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส เชียงใหม่ จัดอบรมอบรม First Aid & CPR วันที่ 24 สิงหาคม 2560 ให้ความรู้โดย นพ.ฉัตรชัย เจริญศรี...

อ่านต่อ
 • สิงหาคม

  25

  2017
 • 1523
 • 5
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการ “คุณแม่สมัยใหม่ ใส่ใจลูกรัก ครั้งที่ 2 /2560”

25 สิงหาคม 2560 โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ได้จัดโครงการ “คุณแม่สมัยใหม่ ใส่ใจลูกรัก ครั้งที่ 2 /2560” ขึ้น ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลราชเวช ในหัวข้อ “วิธีการปฏิบัติตัวขณะตั้งครรภ์ การเตรียม...

อ่านต่อ
 • สิงหาคม

  24

  2017
 • 1523
 • 5
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรม ''CPR AND FIRST AID''

โรงพยาบาล ราชเวช เชียงใหม่ ร่วมกับ โรงแรม คุ้มพญารีสอร์ท แอน สปา เชียงใหม่ จัดอบรม ''CPR AND FIRST AID'' แก่พนักงาน และ บุคคลากรภายใน ให้ความรู้ โดย นพ.ชำนาญ จันทร์นวล...

อ่านต่อ
 • สิงหาคม

  06

  2017
 • 1523
 • 5
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมให้ความรู้ แก่พนักงานโรงแรมอคิรา แมเนอร์ เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 ทางโรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ได้ออกอบรมให้ความรู้ แก่พนักงานโรงแรมอคิรา แมเนอร์ เชียงใหม่โดย นายแพทย์ ฉัตรชัย เจริญศรี เป็นผู้บรรยาย ประกอบภาพโปรเจคเตอร...

อ่านต่อ
 • กรกฎาคม

  24

  2017
 • 1523
 • 5
ข่าวประชาสัมพันธ์

เข็มฉีดยาอินซูลินใช้ได้กี่ครั้ง ?

เข็มฉีดยาอินซูลินใช้ได้กี่ครั้ง ? การใช้เข็มฉีดยาอินซูลินสามารถใช้ซ้ำได้ งานวิจัยพบว่า "การใช้เข็มฉีดยาซ้ำ 3-5 ครั้งไม่พบว่ามีอัตราการติดเชื้อเพิ่มขึ้น" หากมีการใช้อย่างถูกวิธ...

อ่านต่อ
โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่