โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • เมษายน

  10

  2017
 • 1523
 • 5
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหาร เพื่อเป็นสิริมงคลปีใหม่เมือง

วันที่ 9 เมษายน 2560 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหาร เพื่อเป็นสิริมงคลปีใหม่เมือง...

อ่านต่อ
 • เมษายน

  10

  2017
 • 1523
 • 5
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีทางสงฆ์เปิดอาคารตึกใหม่ประกันสังคม

วันที่ 9 เมษายน 2560 เป็นวันสิริมงคล โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ได้ทำพิธีทางสงฆ์เปิดอาคารตึกใหม่ประกันสังคม...

อ่านต่อ
 • มีนาคม

  28

  2017
 • 1523
 • 5
ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดอบรมให้ความรู้ แก่พนักงาน บริษัท Art in paradise

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ทางโรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ได้จัดอบรมให้ความรู้ แก่พนักงาน บริษัท Art in paradise โดย นายแพทย์ ฉัตรชัย เจริญศรี ผู้อำนวยการฝ่ายประสานสิทธิการรักษาและคุณภาพ เป็นผ...

อ่านต่อ
 • มีนาคม

  20

  2017
 • 1523
 • 5
ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้ความรู้กับประชาชนเรื่อง " ท้องเสีย "

วันที่ 17 มีนาคม 2560 นพ.ชำนาญ จันทร์นวล แพทย์ประจำโรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ได้ให้ความรู้กับประชาชนเรื่อง " ท้องเสีย " พร้อมทั้งตอบปัญหาสุขภาพ ณ. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เ...

อ่านต่อ
 • มีนาคม

  17

  2017
 • 1523
 • 5
ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้ความรู้กับประชาชนเรื่อง โรคที่มากับฤดูร้อน และ โรคความดันโลหิตสูง

วันที่ 14 มีนาคม 2560 นพ.วีรชาติ เลิศนิธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ได้ให้ความรู้กับประชาชนเรื่อง โรคที่มากับฤดูร้อน และ โรคความดันโลหิตสูง พร้อมทั้งตอบปัญหาสุขภาพ ณ ...

อ่านต่อ
โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่