โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • มิถุนายน

  15

  2017
 • 1523
 • 5
ข่าวประชาสัมพันธ์

ออกหน่วยตรวจสุขภาพนักเรียน โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่

โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ โดยทีมแพทย์, พยาบาลและเจ้าหน้าที่การตลาด ได้ออกหน่วยตรวจสุขภาพนักเรียน โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ วันที่ 15 มิถุนายน 2560...

อ่านต่อ
 • มิถุนายน

  09

  2017
 • 1523
 • 5
ข่าวประชาสัมพันธ์

ออกหน่วยตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่

โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ โดยทีมแพทย์, พยาบาลและเจ้าหน้าที่การตลาด ได้ออกหน่วยตรวจสุขภาพนักเรียนชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษา โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 6-16 มิถุนายน 2560 ...

อ่านต่อ
 • พฤษภาคม

  31

  2017
 • 1523
 • 5
ข่าวประชาสัมพันธ์

ได้บรรยายให้ความรู้ เรื่อง "โทษของการสูบบุหรี่"

31 พฤษภาคม 2560 โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ โดยนายแพทย์ฉัตรชัย เจริญศรี ผู้อำนวยการฝ่ายประสานสิทธิการรักษาและคุณภาพ ได้บรรยายให้ความรู้ เรื่อง "โทษของการสูบบุหรี่" แก่พนักงานโรงแรมแ...

อ่านต่อ
 • พฤษภาคม

  26

  2017
 • 1523
 • 5
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรม "คุณแม่สมัยใหม่ ใส่ใจลูกรัก"

โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ได้จัดโครงการอบรม "คุณแม่สมัยใหม่ ใส่ใจลูกรัก" เพื่อเป็นการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนและหลังคลอดอย่างถูกต้อง โดยในงานมีการให้ความรู้โดยนพ.มังกร สวัสด...

อ่านต่อ
 • พฤษภาคม

  26

  2017
 • 1523
 • 5
ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้ความรู้กับประชาชนเรื่อง " ปวดบริเวณส้นเท้า"

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 นพ.ภาคย์ภูมิ ภูมิเจริญ แพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ได้ให้ความรู้กับประชาชนเรื่อง " ปวดบริเวณส้นเท้า " พร้อมทั้งตอบปัญหาเกี่ยวก...

อ่านต่อ
โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่