โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • พฤษภาคม

  25

  2017
 • 1523
 • 5
ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้ความรู้กับประชาชน เรื่อง "บุหรี่ภัยคุกคามต่อการพัฒนา"

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 นายแพทย์วีรชาติ เลิศนิธิกุล ผู้อำนวยการ รพ.ราชเวช เชียงใหม่ ให้ความรู้กับประชาชน เรื่อง "บุหรี่ภัยคุกคามต่อการพัฒนา " ในรายการมองเมืองเหนือ โทรทัศน์แห่งประเทศไ...

อ่านต่อ
 • พฤษภาคม

  22

  2017
 • 1523
 • 5
ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้ความรู้กับประชาชน ณ. สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ FM 95.50 MHz

22 พฤษภาคม 2560 นพ.วีรชาติ เลิศนิธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ได้ให้ความรู้กับประชาชนเรื่อง " วันความดันโลหิตสูงโลก และ โรคที่มากับฤดูฝน" พร้อมทั้งตอบปัญหาสุขภาพ ณ. สถา...

อ่านต่อ
 • พฤษภาคม

  18

  2017
 • 1523
 • 5
ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้ความรู้กับประชาชน เรื่อง "ความดันโลหิตสูงและโรคที่มากับฤดูฝน"

นายแพทย์วีรชาติ เลิศนิธิกุลผู้อำนวยการ รพ.ราชเวช เชียงใหม่ให้ความรู้กับประชาชน เรื่อง "ความดันโลหิตสูงและโรคที่มากับฤดูฝน" ในรายการมองเมืองเหนือ โทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัด...

อ่านต่อ
 • พฤษภาคม

  17

  2017
 • 1523
 • 5
ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้ความรู้เรื่อง การดูแลตนเองในฤดูฝน ,ไข้หวัดใหญ่ และความดันโลหิตสูง

17 พฤษภาคม 2560 โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ โดยนายแพทย์วีรชาติ เลิศนิธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ได้ให้ความรู้เรื่อง การดูแลตนเองในฤดูฝน ,ไข้หวัดใหญ่ และความดันโลหิตสูง ณ สถานีวิทยุ FM 10...

อ่านต่อ
 • พฤษภาคม

  17

  2017
 • 1523
 • 5
ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมแสดงความยินดีกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสครบรอบ 46 ปี

16 พฤษภาคม 2560 โรงพยาบาลฯ โดย คุณ หัสดิน โปรเทียรณ์ ผูัอำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาล ได้เป็นตัวแทนร่วมแสดงความยินดีกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโ...

อ่านต่อ
โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่