โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • มีนาคม

  14

  2017
 • 1523
 • 5
ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้ความรู้กับประชาชนเรื่อง " เตรียมรับสถานการณ์มลภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงและหมอกควันภาคเหนือ"

วันที่ 10 มีนาคม 2560 นพ.วีรชาติ เลิศนิธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ได้ให้ความรู้กับประชาชนเรื่อง " เตรียมรับสถานการณ์มลภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงและหมอกควันภาคเหนือ" พร้อม...

อ่านต่อ
 • มีนาคม

  07

  2017
 • 1523
 • 5
ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้ความรู้เรื่องฟัน "การรักษาครองรากฟันสำคัญไฉน"

ทันตแพทย์หญิงภัทรวรรณ ไหวเคลื่อนได้ออกให้ความรู้เรื่องฟัน "การรักษาครองรากฟันสำคัญไฉน" ร่วมกับคุณเดือน อินต๊ะ สถานีวิทยุ กระจายเสียงแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณทั้งสองท่านนะคะ...

อ่านต่อ
 • มีนาคม

  07

  2017
 • 1523
 • 5
ข่าวประชาสัมพันธ์

ออกหน่วยตรวจสุขภาพอนามัย โรงเรียนบ้านคุณแม่

16 กุมภาพันธ์ 2560 โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ได้ออกหน่วยตรวจสุขภาพอนามัย โรงเรียนบเานคุณแม่ โดยทีมกุมารแพทย์ประจำโรงพยาบาล ตรวจสุขภาพเด็ก ความสมดุลของร่างกาย วัดน้ำหนักและส่วนสู...

อ่านต่อ
 • มีนาคม

  07

  2017
 • 1523
 • 5
ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดอบรมให้ความรู้ แก่พนักงาน โรงแรมแชงกรี-ล่า

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ทางโรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ได้จัดอบรมให้ความรู้ แก่พนักงาน โรงแรมแชงกรี-ล่า โดย นายแพทย์ ฉัตรชัย เจริญศรี เป็นผู้บรรยาย ประกอบภาพโปรเจคเตอร์ให้ความ...

อ่านต่อ
 • มีนาคม

  07

  2017
 • 1523
 • 5
ข่าวประชาสัมพันธ์

ออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปี โรงเรียนนภา เชียงใหม่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ได้ออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปี โรงเรียนนภา เชียงใหม่...

อ่านต่อ
โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่