โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • มีนาคม

  07

  2017
 • 1523
 • 5
ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้ความรู้กับประชาชน เรื่อง พังผืดที่ข้อมือ

27 มกราคม 2560 โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ใส่ใจสุขภาพ โดย นพ.ชำนาญ จันทร์นวล ได้ให้ความรู้กับประชาชน เรื่อง พังผืดที่ข้อมือ พร้อมตอบปัญหาสุขภาพ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง ประเทศไทย ...

อ่านต่อ
 • มีนาคม

  07

  2017
 • 1523
 • 5
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมงานวันเด็ก ณ โรงพยาบาลราขเวช เชียงใหม่

โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็ก เพื่อให้ผู้ใหญ่เห็นความสำคัญของเยาวชนและกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่อันสำคัญของตนเอง โดยการปลูกฝังใ...

อ่านต่อ
 • มีนาคม

  07

  2017
 • 1523
 • 5
ข่าวประชาสัมพันธ์

ให้ความรู้กับประชาชนเรื่อง เที่ยววันเด็กอย่างไรให้สนุกและปลอดภัย

13 มกราคม 2560 โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ใส่ใจสุขภาพ โดยนพ.ณัฐพนธ์ ตันตรีสุคนธ์ กุมารแพทย์ ได้ให้ความรู้กับประชาชนเรื่อง เที่ยววันเด็กอย่างไรให้สนุกและปลอดภัยพร้อมตอบปัญหาสุขภาพ ...

อ่านต่อ
 • มีนาคม

  07

  2017
 • 1523
 • 5
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนผู้ปกครองและน้องๆเข้าร่วมกิจกรรม งาน "สุขสันต์วันเด็ก"

โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้ปกครองและน้องๆเข้าร่วมกิจกรรม งาน "สุขสันต์วันเด็ก" ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ลานอาคารตึกใหม่ ภายในงานมีกิจกกรมการแสดงคงวามสาม...

อ่านต่อ
 • มีนาคม

  07

  2017
 • 1523
 • 5
ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้ร่วมบริจาครถจักรยานในงาน "วันรวมน้ำใจช่่วยกาชาด " ปี 2560

28 ธันวาคม 2559 โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ได้ร่วมบริจาครถจักรยานในงาน "วันรวมน้ำใจช่่วยกาชาด " ประจำปี 2560 โดย นพ.ชำนาญ จันทร์นวล เป็นตัวแทนมอบเพื่อเป็นของรางวัลร้านกาชาดในงานฤดูหนาวแ...

อ่านต่อ
โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่