โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • พฤษภาคม

  11

  2017
 • 1523
 • 5
ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชวน คุณพ่อคุณแม่ที่สนใจเข้าร่วม "โครงการคุณแม่สมัยใหม่...ใส่ใจลูกรัก"

เชิญชวน คุณพ่อคุณแม่ที่สนใจเข้าร่วม "โครงการคุณแม่สมัยใหม่...ใส่ใจลูกรัก" ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ.ห้องประชุม ชั้น 10 โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ภายในงานมีการอบรมให้ควา...

อ่านต่อ
 • เมษายน

  12

  2017
 • 1523
 • 5
ข่าวประชาสัมพันธ์

สรงน้ำพระสืบสานประเพณี เทศกาลสงกรานต์

คณะผู้บริหารโรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ได้จัดเตรียมที่สำหรับสรงน้ำพระสำหรับผู้มารับบริการ และได้สรงน้ำพระเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาจากรุ่นสู่รุ่น #raj...

อ่านต่อ
 • เมษายน

  12

  2017
 • 1523
 • 5
ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศกาลสงกรานต์

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นช่วงที่มีวันหยุดยาวต่อเนื่องหลายวัน โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ จึงห่วงใยประชาชนขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ ขับขี่ปลอดภัย หากพบอุบัติเหตุฉุ...

อ่านต่อ
 • เมษายน

  10

  2017
 • 1523
 • 5
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหาร เพื่อเป็นสิริมงคลปีใหม่เมือง

วันที่ 9 เมษายน 2560 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้บริหาร เพื่อเป็นสิริมงคลปีใหม่เมือง...

อ่านต่อ
 • เมษายน

  10

  2017
 • 1523
 • 5
ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีทางสงฆ์เปิดอาคารตึกใหม่ประกันสังคม

วันที่ 9 เมษายน 2560 เป็นวันสิริมงคล โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ได้ทำพิธีทางสงฆ์เปิดอาคารตึกใหม่ประกันสังคม...

อ่านต่อ
โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่