โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่

โครงการʽʽราชเวชรวมใจต้านภัยหนาวปี2560ʼʼ

  • พฤศจิกายน

    14

    2017
  • 1523
  • 5

โครงการʽʽราชเวชรวมใจต้านภัยหนาวปี2560ʼʼ

โรงพยาบาลราชเวชได้จัดโครงการʽʽราชเวชรวมใจต้านภัยหนาวปี2560ʼʼ ณ หมู่บ้านห้วยกันใจและหมู่บ้านแม่ทรายขาว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่ ทางโรงพยาบาลมุ่งมั่นเป็นองค์กรที่ดีของสังคม ด้วยการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ อาทิเช่น มอบผ้าห่ม เสื้อผ้า ยาสามัญประจำบ้าน ตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตัดผมและกิจกรรมสันทนาการ พร้อมสร้างจิตสำนึกการเป็น “ผู้ให้” แก่บุคลากร ด้วยการเป็นจิตอาสา และขอขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนทุกท่านที่มีส่วนร่วมทำให้โครงการ ʽʽราชเวชรวมใจต้านภัยหนาวปี2560ʼʼประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณครับ

ข่าวอัพเดทล่าสุด

โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่