โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่

โครงการศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุตำบลหนองหอย

  • มีนาคม

    30

    2018
  • 1523
  • 5

โครงการศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุตำบลหนองหอย

โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหอย จัดทำโครงการศูนย์สร้างสุขผู้สูงอายุตำบลหนองหอย กิจกรรมการแนะนำโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุและการดูแลผู้สูงอายุด้านการขับถ่าย โดยจัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหอย

ข่าวอัพเดทล่าสุด

โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่