โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่

โครงการขับเคลื่อนความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand)

  • พฤษภาคม

    11

    2018
  • 1523
  • 5

โครงการขับเคลื่อนความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand)

คุณหัสดิน โปรเทียรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์กิจกรรมการตรวจมาตรการเชิงป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ ภายใต้ " โครงการขับเคลื่อนความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand)" จากนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการเชียงใหม่ ณ.โรงแรมเดอะปาร์ค เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา

ข่าวอัพเดทล่าสุด

โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่