โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์ พยาบาล และบุคลากร

  • พฤษภาคม

    11

    2018
  • 1523
  • 5

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์ พยาบาล และบุคลากร

โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ โดยจัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ และกีฬาพื้นบ้าน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรภายในหน่วยงานร่วมกัน ณ สนามด้านหลังโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

ข่าวอัพเดทล่าสุด

โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่