โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่

ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิศระคนพิการตามมาตรา 35 ใน

  • มิถุนายน

    10

    2018
  • 1523
  • 5

ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิศระคนพิการตามมาตรา 35 ใน

โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิศระคนพิการตามมาตรา 35 ใน "โครงการร้านนวดแผนไทย" ของ นายสงัด สิทธิเกตุ ตำบล ทุ่งสะโตก อำเภอ สันป่าตอง จังหวัด เชียงใหม่ โดยทางโรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ได้ร่วมสนับสนุนเงินทุนเพื่อปรับปรุงร้านนวดแผนไทย เป็นจำนวน 109,500 บาท

ข่าวอัพเดทล่าสุด

โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่