โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่

ให้ความรู้กับประชาชนในรายการมองเมืองเหนือ (NBT)

  • มีนาคม

    07

    2017
  • 1523
  • 5

ให้ความรู้กับประชาชนในรายการมองเมืองเหนือ (NBT)

22 ธันวาคม 2559 โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ โดยนายแพทย์วีรชาติ เลิศนิธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ได้ออกให้ความรู้กับประชาชนในรายการมองเมืองเหนือ (NBT) ในหัวข้อเรื่อง สรุปสถานการณ์โรคภัยในปี 2559

ข่าวอัพเดทล่าสุด

โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่