แพ็คเกจสุขภาพ

บริการทางการแพทย์

คลินิกไคโรแพรคติก

หลายคนคงสงสัยและไม่คุ้นชินเกี่ยวกับ "ไคโรแพรคติก" เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งข…

หน่วยไตเทียม (Hemodialysis)

การบำบัดทดแทนไต เป็นกระบวนการการรักษาเพื่อทดแทนไตที่ไม่สามารถทำงาน…

คลินิกกุมารเวช (Pediatric Clinic)

คลินิกกุมารเวช โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ให้การรักษาวินิจฉัยโรคในเด็กต…

คลินิกจักษุ

ตาเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญมาก เพราะเป็นอวัยวะที่ช่วยในการมองเห็น การดู…

คลินิกโรคหัวใจ

หัวใจ เป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายมนุษย์ ทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วน…

คลินิกเบาหวาน ความดัน และต่อมไร้ท่อ

โรคเรื้อรังเหล่านี้ สาเหตุหนึ่งเกิดจากวิถีชีวิตและพฤติกรรม ที่สำคัญ ได…

บทความเพื่อสุขภาพ

มาตรฐานระดับสากลที่เราได้รับ

Logo-URS

รับรองระบบ ISO 9001 : 2015

 วันที่ 3 พ.ย. 2562 – 2 พ.ย. 2565

รับรองกระบวนการคุณภาพ HA

รับรองการ Re-accreditation ครัังที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. 2564 – 19 ก.พ. 2567

เกี่ยวกับเรา

โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ เป็นโรงพยาบาลเอกชน ระดับทุติยภูมิขนาด 150 เตียง ได้จดทะเบียนในนามของ บริษัท ศิริเวช
เมดิคอล จำกัด เริ่มด าเนินกิจการตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2540 เป็นต้นมา
โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ 316/1 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
สามารถให้บริการครอบคลุมทั้งผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยฉุกเฉิน อีกทั้งยังรับผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม สิทธิ พ.ร.บ. ผู้ป่วย
ใช้สิทธิประกันสุขภาพ และชำระเงิน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

คำบอกเล่าของผู้ใช้บริการ

"เหมือนตายแล้วได้ชีวิตใหม่ค่ะ"
คุณนงค์ลักษ์ ใจคำ อายุ 38 ปี
ผู้ป่วยโรคไตวาย ที่เริ่มรับการักษากับโรงพยาบาลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนกระทั่งได้รับการเปลี่ยนไตในปี พ.ศ. 2562