นพ.คมสัน ประจงทัศน์

นพ.คมสัน ประจงทัศน์

ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ศัลยศาสตร์

แผนก (Service ในโรงพยาบาล)

  • ศัลยกรรม

ประวัติการศึกษา

  • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตรฯ

ตารางออกตรวจ

วันเวลาทำการปกตินอกเวลาทำการสถานที่ออกตรวจ
จันทร์09.00 – 16.00ศัลยกรรมทั่วไป
อังคาร09.00 – 16.00ศัลยกรรมทั่วไป
พุธ09.00 – 16.00ศัลยกรรมทั่วไป
พฤหัสบดี09.00 – 16.00ศัลยกรรมทั่วไป
ศุกร์09.00 – 16.00ศัลยกรรมทั่วไป
เสาร์09.00 – 12.00ศัลยกรรมทั่วไป
อาทิตย์