นพ.ณัฐดนัย วัดเกี้ยวพงษ์

ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง

  • เวชศาสตร์ครอบครัว

แผนก (Service ในโรงพยาบาล)

  • อายุรกรรม โรคทั่วไป
  • คลินิกตรวจสุขภาพ Check Up
  • คลินิกอาชีวเวชกรรม

ประวัติการศึกษา

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตรฯ

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางออกตรวจ

วันเวลาทำการปกตินอกเวลาทำการสถานที่ออกตรวจ
จันทร์09.00 – 17.00อายุรกรรม โรคทั่วไป
คลินิกตรวจสุขภาพ Check Up
คลินิกอาชีวเวชกรรม
อังคาร09.00 – 17.00อายุรกรรม โรคทั่วไป
คลินิกตรวจสุขภาพ Check Up
คลินิกอาชีวเวชกรรม
พุธ09.00 – 17.00อายุรกรรม โรคทั่วไป
คลินิกตรวจสุขภาพ Check Up
คลินิกอาชีวเวชกรรม
พฤหัสบดี09.00 – 17.00อายุรกรรม โรคทั่วไป
คลินิกตรวจสุขภาพ Check Up
คลินิกอาชีวเวชกรรม
ศุกร์09.00 – 17.00อายุรกรรม โรคทั่วไป
คลินิกตรวจสุขภาพ Check Up
คลินิกอาชีวเวชกรรม
เสาร์09.00 – 12.00อายุรกรรม โรคทั่วไป
คลินิกตรวจสุขภาพ Check Up
คลินิกอาชีวเวชกรรม
อาทิตย์