นพ.ณัฐพนธ์ ตันตรีสุคนธ์

นพ.ณัฐพนธ์ ตันตรีสุคนธ์

ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง

  • กุมารเวชศาสตร์

แผนก (Service ในโรงพยาบาล)

  • คลินิกกุมารเวชกรรม (โรคเด็ก วัคซีน และพัฒนาการ)

ประวัติการศึกษา

  • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตรฯ

  • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ

วันเวลาทำการปกตินอกเวลาทำการสถานที่ออกตรวจ
จันทร์09.00 – 17.0017.00 – 20.00คลินิกกุมารเวชกรรม (โรคเด็ก วัคซีน และพัฒนาการ)
อังคาร09.00 – 17.00คลินิกกุมารเวชกรรม (โรคเด็ก วัคซีน และพัฒนาการ)
พุธ09.00 – 17.00คลินิกกุมารเวชกรรม (โรคเด็ก วัคซีน และพัฒนาการ)
พฤหัสบดี09.00 – 17.00คลินิกกุมารเวชกรรม (โรคเด็ก วัคซีน และพัฒนาการ)
ศุกร์09.00 – 17.00คลินิกกุมารเวชกรรม (โรคเด็ก วัคซีน และพัฒนาการ)
เสาร์08.00 – 11.0017.00 – 20.00คลินิกกุมารเวชกรรม (โรคเด็ก วัคซีน และพัฒนาการ)
อาทิตย์08.00 – 12.30คลินิกกุมารเวชกรรม (โรคเด็ก วัคซีน และพัฒนาการ)