นพ.พงศ์พันธ์ ศิรินภาพันธ์

นพ.พงศ์พันธ์ ศิรินภาพันธ์

ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ห้องตรวจอุบัติเหตุและโรคฉุกเฉิน

แผนก (Service ในโรงพยาบาล)

  • ห้องตรวจอุบัติเหตุและโรคฉุกเฉิน

ประวัติการศึกษา

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตรฯ

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางออกตรวจ

วันเวลาทำการปกตินอกเวลาทำการสถานที่ออกตรวจ
จันทร์20.00 – 07.00ห้องตรวจอุบัติเหตุและโรคฉุกเฉิน
อังคาร20.00 – 07.00ห้องตรวจอุบัติเหตุและโรคฉุกเฉิน
พุธ20.00 – 07.00ห้องตรวจอุบัติเหตุและโรคฉุกเฉิน
พฤหัสบดี20.00 – 07.00ห้องตรวจอุบัติเหตุและโรคฉุกเฉิน
ศุกร์20.00 – 07.00ห้องตรวจอุบัติเหตุและโรคฉุกเฉิน
เสาร์
อาทิตย์
เปิดบริการ 24 ชั่วโมง