นพ.พิรัฐ ศิริพิพัฒนมงคล

ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ออร์โธปิดิกส์

แผนก (Service ในโรงพยาบาล)

  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ทั่วไป
  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ เวชศาสตร์การกีฬา
  • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
  • ออร์โธปิดิกส์

อนุสาขา

  • เวชศาสตร์การกีฬา

ประวัติการศึกษา

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตรฯ

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางออกตรวจ

วันเวลาทำการปกตินอกเวลาทำการสถานที่ออกตรวจ
จันทร์
อังคาร09.00 – 17.00ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ทั่วไป
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ เวชศาสตร์การกีฬา
พุธ09.00 – 17.0017.00 – 20.00ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ทั่วไป
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ เวชศาสตร์การกีฬา
พฤหัสบดี
ศุกร์17.00 – 20.00ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ทั่วไป
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ เวชศาสตร์การกีฬา
เสาร์
อาทิตย์