นพ.พีรชัย ดวงสอาด

นพ.พีรชัย ดวงสอาด

ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ห้องฉุกเฉิน

แผนก (Service ในโรงพยาบาล)

  • ห้องฉุกเฉิน

ประวัติการศึกษา

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตรฯ

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางออกตรวจ

วันเวลาทำการปกตินอกเวลาทำการสถานที่ออกตรวจ
จันทร์07.00 – 16.00ห้องตรวจอุบัติเหตุและโรคฉุกเฉิน
อังคาร07.00 – 16.00ห้องตรวจอุบัติเหตุและโรคฉุกเฉิน
พุธ07.00 – 16.00ห้องตรวจอุบัติเหตุและโรคฉุกเฉิน
พฤหัสบดี07.00 – 16.00ห้องตรวจอุบัติเหตุและโรคฉุกเฉิน
ศุกร์07.00 – 16.00ห้องตรวจอุบัติเหตุและโรคฉุกเฉิน
เสาร์
อาทิตย์
เปิดบริการ 24 ชั่วโมง