นพ.ภาคย์ภูมิ ภูมิเจริญ

ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ออร์โธปิดิกส์

แผนก (Service ในโรงพยาบาล)

  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ทั่วไป
  • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ประวัติการศึกษา

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตรฯ

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางออกตรวจ

วันเวลาทำการปกตินอกเวลาทำการสถานที่ออกตรวจ
จันทร์09.00 – 17.00ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ทั่วไป
อังคาร17.00 – 20.00ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ทั่วไป
พุธ09.00 – 17.00ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ทั่วไป
พฤหัสบดี09.00 – 17.00ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ทั่วไป
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์13.00 – 17.00ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ทั่วไป