นพ.มังกร สวัสดิ์

นพ.มังกร สวัสดิ์

ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา

แผนก (Service ในโรงพยาบาล)

  • คลินิก นรีเวชและสูติกรรม

ประวัติการศึกษา

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตรฯ

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางออกตรวจ

วันเวลาทำการปกตินอกเวลาทำการสถานที่ออกตรวจ
จันทร์09.00 – 17.00คลินิก นรีเวชและสูติกรรม
อังคาร09.00 – 17.00คลินิก นรีเวชและสูติกรรม
พุธ09.00 – 17.00คลินิก นรีเวชและสูติกรรม
พฤหัสบดี09.00 – 17.00คลินิก นรีเวชและสูติกรรม
ศุกร์09.00 – 17.00คลินิก นรีเวชและสูติกรรม
เสาร์09.00 – 12.00คลินิก นรีเวชและสูติกรรม
อาทิตย์