นพ.รัฐศาสตร์ เป็งปู่

ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง

  • อายุรศาสตร์

แผนก (Service ในโรงพยาบาล)

  • อายุรกรรม

อนุสาขา

  • อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤติโรคระบบการหายใจ

ประวัติการศึกษา

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตรฯ

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางออกตรวจ

วันเวลาทำการปกตินอกเวลาทำการสถานที่ออกตรวจ
จันทร์09.00 – 16.00อายุรกรรม โรคปอด ระบบการหายใจ และเวชบำบัดวิกฤต
อังคาร09.00 – 12.00อายุรกรรม โรคปอด ระบบการหายใจ และเวชบำบัดวิกฤต
พุธ09.00 – 16.00อายุรกรรม โรคปอด ระบบการหายใจ และเวชบำบัดวิกฤต
พฤหัสบดี09.00 – 16.00อายุรกรรม โรคปอด ระบบการหายใจ และเวชบำบัดวิกฤต
ศุกร์09.00 – 16.00อายุรกรรม โรคปอด ระบบการหายใจ และเวชบำบัดวิกฤต
เสาร์09.00 – 12.00อายุรกรรม โรคปอด ระบบการหายใจ และเวชบำบัดวิกฤต
อาทิตย์