นพ.รุ่งเกียรติ จางไววิทย์

นพ.รุ่งเกียรติ จางไววิทย์

ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง

  • จักษุวิทยา

แผนก (Service ในโรงพยาบาล)

  • คลินิกตา / คลินิกพิเศษผ่าตัดตกแต่งและเสริมสร้าง

ประวัติการศึกษา

  • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตรฯ

  • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ

วันเวลาทำการปกตินอกเวลาทำการสถานที่ออกตรวจ
จันทร์09.00 – 16.00คลินิกตา / คลินิกพิเศษผ่าตัดตกแต่งและเสริมสร้าง
อังคาร09.00 – 16.00คลินิกตา / คลินิกพิเศษผ่าตัดตกแต่งและเสริมสร้าง
พุธ09.00 – 16.00คลินิกตา / คลินิกพิเศษผ่าตัดตกแต่งและเสริมสร้าง
พฤหัสบดี09.00 – 16.00คลินิกตา / คลินิกพิเศษผ่าตัดตกแต่งและเสริมสร้าง
ศุกร์09.00 – 16.00คลินิกตา / คลินิกพิเศษผ่าตัดตกแต่งและเสริมสร้าง
เสาร์
อาทิตย์