นพ.วินิจ สีมาขจร

ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ออร์โธปิดิกส์

แผนก (Service ในโรงพยาบาล)

  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ทั่วไป
  • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ประวัติการศึกษา

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตรฯ

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางออกตรวจ

วันเวลาทำการปกตินอกเวลาทำการสถานที่ออกตรวจ
จันทร์09.00 – 17.00ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ทั่วไป
อังคาร09.00 – 17.00ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ทั่วไป
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์