นพ.วรุณ ตันติวรวิทย์

ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง

  • ออร์โธปิดิกส์

แผนก (Service ในโรงพยาบาล)

  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ทั่วไป
  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ผ่าตัดกระดูกสันหลัง
  • ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ประวัติการศึกษา

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตรฯ

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางออกตรวจ

วันเวลาทำการปกตินอกเวลาทำการสถานที่ออกตรวจ
จันทร์
อังคาร
พุธ09.00 – 17.00ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ทั่วไป
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ผ่าตัดกระดูกสันหลัง
พฤหัสบดี09.00 – 17.0017.00 – 20.00ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ทั่วไป
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ผ่าตัดกระดูกสันหลัง
ศุกร์
เสาร์13.00-17.00ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ทั่วไป
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ผ่าตัดกระดูกสันหลัง
อาทิตย์