นพ.เอกราช อมรรังสรรค์

นพ.เอกราช อมรรังสรรค์

ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง

  • อายุรศาสตร์
  • ตจวิทยา

แผนก (Service ในโรงพยาบาล)

  • อายุรกรรม โรคผิวหนัง 

ประวัติการศึกษา

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วุฒิบัตรฯ

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตารางออกตรวจ

วันเวลาทำการปกตินอกเวลาทำการสถานที่ออกตรวจ
จันทร์09.00 – 12.00อายุรกรรม โรคผิวหนัง
อังคาร09.00 – 12.00อายุรกรรม โรคผิวหนัง
พุธ09.00 – 12.00อายุรกรรม โรคผิวหนัง
พฤหัสบดี09.00 – 12.00อายุรกรรม โรคผิวหนัง
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์