พญ.จุฑามาศ ถนอมสุวรรณ

พญ.จุฑามาศ ถนอมสุวรรณ

ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง

  • วิสัญญีวิทยา

แผนก (Service ในโรงพยาบาล)

  • วิสัญญีแพทย์

ประวัติการศึกษา

  • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตรฯ

  • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ

วันเวลาทำการปกตินอกเวลาทำการสถานที่ออกตรวจ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์