พญ.ธัญลักษณ์ ชมภู

พญ.ธัญลักษณ์ ชมภู

ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง

  • วิสัญญีวิทยา

แผนก (Service ในโรงพยาบาล)

  • วิสัญญีแพทย์

ประวัติการศึกษา

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตรฯ

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางออกตรวจ

วันเวลาทำการปกตินอกเวลาทำการสถานที่ออกตรวจ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์