พญ.ธิพาจันทร์ คงศรีเจริญ

พญ.ธิพาจันทร์ คงศรีเจริญ

ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง

  • กุมารเวชศาสตร์

แผนก (Service ในโรงพยาบาล)

  • คลินิกกุมารเวชกรรม (โรคเด็ก วัคซีน และพัฒนาการ)

ประวัติการศึกษา

  • คณะแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตรฯ

  • คณะแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ

วันเวลาทำการปกตินอกเวลาทำการสถานที่ออกตรวจ
จันทร์08.00 – 12.00คลินิกกุมารเวชกรรม (โรคเด็ก วัคซีน และพัฒนาการ)
อังคาร08.00 – 12.00คลินิกกุมารเวชกรรม (โรคเด็ก วัคซีน และพัฒนาการ)
พุธ08.00 – 12.00คลินิกกุมารเวชกรรม (โรคเด็ก วัคซีน และพัฒนาการ)
พฤหัสบดี08.00 – 12.00คลินิกกุมารเวชกรรม (โรคเด็ก วัคซีน และพัฒนาการ)
ศุกร์08.00 – 12.00คลินิกกุมารเวชกรรม (โรคเด็ก วัคซีน และพัฒนาการ)
เสาร์12.30 – 17.0017.00 – 20.00คลินิกกุมารเวชกรรม (โรคเด็ก วัคซีน และพัฒนาการ)
อาทิตย์