พญ.ปิยฉัตร จันทรมังกร

ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง

  • อายุรกรรม โรคเลือดและมะเร็งต่อมน้ำเหลือง

แผนก (Service ในโรงพยาบาล)

  • อายุรกรรม โรคเลือดและมะเร็งต่อมน้ำเหลือง

อนุสาขา

  • อายุรศาสตร์โรคไต

ประวัติการศึกษา

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตรฯ

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางออกตรวจ

วันเวลาทำการปกตินอกเวลาทำการสถานที่ออกตรวจ
จันทร์10.00 – 15.30อายุรกรรม โรคเลือดและมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
อังคาร10.00 – 15.30อายุรกรรม โรคเลือดและมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
พุธ
พฤหัสบดี10.00 – 15.30อายุรกรรม โรคเลือดและมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
ศุกร์10.00 – 13.00อายุรกรรม โรคเลือดและมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
เสาร์
อาทิตย์