พญ.ภัทรนิษฐ์ อริยพสิษฐ์

พญ.ภัทรนิษฐ์ อริยพสิษฐ์

ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง

  • กุมารเวชศาสตร์

แผนก (Service ในโรงพยาบาล)

  • คลินิกกุมารเวชกรรม (โรคเด็ก วัคซีน และพัฒนาการ)

ประวัติการศึกษา

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตรฯ

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางออกตรวจ

วันเวลาทำการปกตินอกเวลาทำการสถานที่ออกตรวจ
จันทร์09.00 – 15.00คลินิกกุมารเวชกรรม (โรคเด็ก วัคซีน และพัฒนาการ)
อังคาร09.00 – 15.00คลินิกกุมารเวชกรรม (โรคเด็ก วัคซีน และพัฒนาการ)
พุธ09.00 – 15.00คลินิกกุมารเวชกรรม (โรคเด็ก วัคซีน และพัฒนาการ)
พฤหัสบดี09.00 – 15.00คลินิกกุมารเวชกรรม (โรคเด็ก วัคซีน และพัฒนาการ)
ศุกร์09.00 – 15.00คลินิกกุมารเวชกรรม (โรคเด็ก วัคซีน และพัฒนาการ)
เสาร์
อาทิตย์