พญ.ลลิตา กิติพีรพงษ์

ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง

  • อายุรศาสตร์

แผนก (Service ในโรงพยาบาล)

  • อายุรกรรม โรคทั่วไป
  • คลินิกตรวจสุขภาพ Check Up

ประวัติการศึกษา

วุฒิบัตรฯ

ตารางออกตรวจ

วันเวลาทำการปกตินอกเวลาทำการสถานที่ออกตรวจ
จันทร์09.00 – 17.00อายุรกรรม โรคทั่วไป
คลินิกตรวจสุขภาพ Check Up
อังคาร09.00 – 17.00อายุรกรรม โรคทั่วไป
คลินิกตรวจสุขภาพ Check Up
พุธ09.00 – 17.00อายุรกรรม โรคทั่วไป
คลินิกตรวจสุขภาพ Check Up
พฤหัสบดี09.00 – 17.00อายุรกรรม โรคทั่วไป
คลินิกตรวจสุขภาพ Check Up
ศุกร์09.00 – 17.00อายุรกรรม โรคทั่วไป
คลินิกตรวจสุขภาพ Check Up
เสาร์
อาทิตย์