พญ.ศิรินภา คำพันธุ์

พญ.ศิรินภา คำพันธุ์

ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง

  • รังสีวิทยาทั่วไป

แผนก (Service ในโรงพยาบาล)

  • รังสีวินิจฉัย

ประวัติการศึกษา

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตรฯ

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางออกตรวจ

วันเวลาทำการปกตินอกเวลาทำการสถานที่ออกตรวจ
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์