พญ.สุภาพร เกียรติพลพจน์

พญ.สุภาพร เกียรติพลพจน์

ความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง

  • เวชกรรมทั่วไป

แผนก (Service ในโรงพยาบาล)

  • คลินิกบริการประกันสังคม

ประวัติการศึกษา

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วุฒิบัตรฯ

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ตารางออกตรวจ

วันเวลาทำการปกตินอกเวลาทำการสถานที่ออกตรวจ
จันทร์08.00 – 20.00คลินิกบริการประกันสังคม
อังคาร08.00 – 20.00คลินิกบริการประกันสังคม
พุธ08.00 – 20.00คลินิกบริการประกันสังคม
พฤหัสบดี08.00 – 20.00คลินิกบริการประกันสังคม
ศุกร์08.00 – 20.00คลินิกบริการประกันสังคม
เสาร์08.00 – 20.00คลินิกบริการประกันสังคม
อาทิตย์08.00 – 20.00คลินิกบริการประกันสังคม