คลินิกเบาหวาน ความดัน และต่อมไร้ท่อ

โรคเรื้อรังเหล่านี้ สาเหตุหนึ่งเกิดจากวิถีชีวิตและพฤติกรรม ที่สำคัญ ได้แก่ การกินอาหาร ทั้งประเภทและช่วงเวลาการกิน พฤติกรรมเสี่ยง คือ กินอาหารไม่ครบหมู่ กินอาหารบางหมู่มากเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารประเภทแป้ง น้ำตาล และไขมัน งดอาหารมื้อเช้า แต่กินอาหารมื้อเย็นมากเกินไป กินอาหารเสร็จถึงเวลาเข้านอน ดื่มสุรา และสูบบุหรี่ การทำงานที่ใช้แรงกายน้อย ขาดการออกกำลังกาย แต่ใช้สมองและมีความเครียดสูง การดำรงชีวิตท่ามกลางมลภาวะอากาศไม่บริสุทธิ์ เช่น แก๊สจากท่อไอเสียรถยนต์ ฝุ่นผงจากโรงงานอุตสาหกรรม อยู่ท่ามกลางหมอกควันในชนบทที่ก่อกองไฟทุกคืน เป็นต้น

ดังนั้นการป้องกันไม่ให้เกิดโรค การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความเสี่ยงในการก่อให้เกิดโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง ในปัจจัยต่างๆที่เราสามารถควบคุมได้ เช่น การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกาย งดสูบบุหรี่ หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์ พักผ่อนให้เพียงพอ ทำจิตใจให้แจ่มใส ตรวจสุขภาพประจำปี ได้รับคำปรึกษาจากแพทย์ เป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยลดการเกิดโรคจากปัจจัยภายนอกได้

ซักประวัติเพื่อประเมินความเสี่ยงและอาการผิดปกติ เพื่อวางแนวทางรักษาและป้องกัน หาปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อน เช่น อาหารที่ชอบรับประทานเป็นประจำ การสูบบุหรี่ และการดื่มแอลกอฮอล์ ประวัติการเจ็บป่วยของคนในครอบครัว ซักประวัติอาการผิดปกติต่างๆ เช่น อาการเหงื่อออก หน้ามืด ปวดศีรษะ ตามัว ปัสสาวะบ่อย หรือแสบขัดปนเลือดหรือไม่ การตรวจร่างกายด้วยการวัดความดันโลหิต คลำชีพจร ฟังการเต้นของหัวใจ ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงเพื่อประเมินโรคอ้วน ตรวจจอประสาทตา ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ เช่น ตรวจปัสสาวะหาปริมาณโปรตีน เจาะเลือดตรวจระดับน้ำตาล ตรวจระดับไขมัน ตรวจการทำงานของไต

  • บันทึกประวัติสุขภาพ ประเมินความเสี่ยงและอาการผิดปกติ มีโรคทางพันธุกรรมหรือไม่
  • ตรวจรักษาโรคเกี่ยวกับเบาหวาน ความดัน ไขมันในเลือด และไทรอยด์
  • ติดตามผลการรักษาของผู้ป่วย
  • ให้คำปรึกษาในการดำเนินชีวิตประจำที่เป็นผลดีต่อผู้ป่วยในโรคนั้นๆ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วันเวลาสถานที่
จันทร์ – ศุกร์08.00 – 16.00 น.คลินิกเบาหวาน ความดัน และต่อมไร้ท่อ
แผนกผู้ป่วยนอก