คลินิกโรคหัวใจ

หัวใจ เป็นอวัยวะสำคัญของร่างกายมนุษย์ ทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายโดยการหดตัวเป็นจังหวะซ้ำ ๆ หัวใจมีขนาดเท่ากำปั้น ประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อต่างๆ หัวใจเป็นอวัยวะที่อยู่ในทรวงอกด้านซ้าย ตั้งอยู่ระหว่างปอดซ้ายและปอดขวาค่อนมาทางด้านซ้าย ขอบขวาของหัวใจอยู่ด้านหลังของกระดูกหน้าอก (Sternum)

เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจมากขึ้นด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิต เช่น การงดสูบบุหรี่ การออกกำลังกายสม่ำเสมอ ลดความเครียดลงจากงาน ทำกิจกรรมอื่นๆให้รู้สึกผ่อนคลาย รักษาให้ร่างกายแข็งแรง ทั้งนี้การปรับเปลี่ยนฤติกรรมเหล่านี้ยังสามารถลดความเสี่ยงจากการเกิดโรความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือด โรคอ้วน สามารถเป็นการป้องกัน และสร้างเกราะป้องกันให้หัวใจของเรา เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจ

โรคหัวใจนั้นอันตรายกว่าที่คิด หากเรารู้ตั้งแต่เกิดอาการของโรคหัวใจตั้งแต่แรกเริ่ม พบแพทย์และปรึกษา ทำการรักษาได้อย่างถูกต้องเกิดผลดีต่อผู้ป่วย และช่วยทำให้อาการบรรเทาลงได้ ดังนั้นเริ่มต้นดูแลตัวเองให้ห่างไกลจากโรคหัวใจ ควบคุมปริมาณน้ำตาลในเลือด รักษาระดับความดันเลือด รวมถึงการตรวจสุขภาพประจำปีอีกด้วย