โรคไขมันเกาะตับ

โดยปกติหลังตับของคนเราจะมีไขมันอยู่ประมาณ 10 % โดยน้ำหนัก แต่ในบางคนมีความผิดปกติบางอย่าง ทำให้ปริมาณไขมันในตับมากกว่าปกติ ในภาวะเช่นนี้เราเรียกว่า ไขมันเกาะตับ หรือ Fatty Liver สาเหตุ สาเหตุมาทราบแน่ชัดแต่โดยทั่วไปแบ่งออก เป็น 2 กลุ่ม คือ 1. ไขมันเกาะตับที่ไม่มีการอักเสบของตับ กลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะสงบลงในระยะยาวไม่ดำเนินต่อไปเป็นโรคตับแข็ง 2. ไขมันเกาะตับที่มีการอักเสบของตับหรือไม่เรียกว่า Nonalcoholic Steatohepatitis (NASH) กลุ่นี้ในบางราย โรคจะดำเนินไปจนเป็นโรคตับแข็งพบบ่อย คือ จากาการดื่มสุรา , จากไวรัสตับอักเสบบี, ไวรัสตับอักเสบซี , จากโรคภูมิแพ้ยา เช่น Prednisolone และ ภาวการณ์ขาดสารอาหาร อาการ อาการของไขมันเกาะตับทั้ง 2 กลุ่มจะเหมือนกัน ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการปวดแน่นชายโครงข้างขวา ค่อยเป็นค่อยไป นอกนั้นอาจพบว่ามีโรคเบาหวาน อ้วน ไขมันสูงร่วมด้วย หากปล่อยทิ้งไว้นานๆโดยไม่รักษาอาจเกิดอาการตับแข็งได้ การรักษา ทางที่ดีที่สุด ตนเองเท่านั้นที่รักษาโรคได้ การลดน้ำหนักโดยการออกกำลังกายและการเพิ่มกิจกรรมที่เพิ่มการใช้พลังงานใช้ชีวิตประจำวัน หลีกเลี่ยงการดื่มสุรา กิจกรรมเหล่านี้จะช่วยลดการเกิดของโรคและการอักเสบของตตับได้ ปัจจุบันยังไม่มียาที่ได้ผลแน่นอนสำหรับรักษาโรคนี้ได้โดยตรง โดยปรารถนาดีจาก นพ.จีรศักดิ์ อินทะรุกขา แพทย์เฉพาะทางระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่

บทความโดย นพ.จีรศักดิ์ อินทะรุกขา แผนก ระบบทางเดินอาหารและตับ