ต้อกระจกคืออะไร

คือ ภาวการณ์ขุ่นของเลนส์ (lens) ที่อยู่ภายในดวงตาของเราเลนส์นี้มีตำแหน่งอยู่ข้างหลังม่านตาที่ทำหน้าที่โฟกัสภาพให้ไปตกลงบริเวณจอประสาทตา ตอนแรกเริ่มมักมีรอยขุ่นขนาดเล็กไม่ทำให้รู้สึกตามัวแต่รอยขุ่นสามารถขยายขนาดใหญ่ขึ้นจนกระทั่งบังภาพที่จะไปตกที่จอประสาทตา ทำให้ทำงานหรือทำกิจวัตรประจำวัน เช่น อ่านหนังสือ ทำไร่ทำสวน หรือขับรถลำบาก สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของต้อกระจกคือ การที่มีอายุมากขึ้นซึ่งมักเริ่มในคนอายุ 50 ปีขึ้นไป แต่บางครั้งอาจพบในคนที่อายุน้อยกว่านี้ก็ได้ แม้ว่าคนที่มีอายุมากกว่า 50 ปี จะเริ่มมีต้อกระจกเกิดขึ้นแล้ว แต่ในบางคนอาจจะไม่มีปัญหาตามัว จนกว่าอายุจะมากกว่านี้ก็ได้ โรคต้อกระจกสามารถเกิดขึ้นในผู้ป่วยโรคเบาหวาน , โรคพิษสุราเรื้อรัง ,เด็กคลอดก่อนกำหนด , เด็กบางคนที่มีต้อกระจกมาตั้งแต่กำเนิดได้ นอกจากนี้ยังเกิดจากสาเหตุอื่น เช่น สูบบุหรี่ เคยได้รับอุบัติเหตุที่บริเวณตาหรือได้รับรังสีอัลตร้าไวโอเลต หรือรังวียูวี (Utraviolet หรือ UV) สะสมในปริมาณมากทำให้มีโอกาสเป็นต้อกระจกได้มากขึ้น ยาบางชนิดที่ใช้ในการรักษาโรคก็สามารถเพิ่มโอกาสของการเป็นต้อกระจกมากขึ้นด้วย โดยความปรารถนาดีจาก โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่

บทความโดย แผนกจักษุแพทย์ โรงพยาบาลราชเวช เชียงใหม่