วิธีการตรวจฟันด้วยตนเอง

การตรวจสุขภาพช่องปากด้วยตัวเองควรตรวจทุกวันอย่างสม่ำเสมอ หลังการแปรงฟันทุกครั้ง ให้อ้าปากส่องดูกับกระจกเงาในบริเวณที่มีแสงสว่างเพียงพอ สิ่งสำคัญที่ต้องตรวจดูคือ ดูเหงือกว่ามีลักษณะบวมแดง มีเลือดออก มีหินน้ำลายหรือไม่ ดูฟันว่ามีรูมีจุดดำหรือไม่และดูเนื้อเยื่อตามกระพุ้งแก้ม ลิ้น และเยื่ออ่อนบริเวณอื่นๆในช่องปากว่ามีแผล มีฝ้าขาวหรือไม่ การตรวจสุขภาพช่องปากอย่างเป็นระบบจะทำให้เห็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับอวัยวะในช่องปากอย่างง่ายดายและสามารถทำได้ทุกคน 1. ตรวจฟันหน้า บน-ล่าง ทำได้โดยการยิ้มยิงฟันให้เห็นทั่วฟันหน้า-บนและล่าง และเห็นส่วนของเหงือกด้วย 2. ตรวจฟันกราม บน-ล่าง ด้านติดแก้ม โดยใช้นิ้วช่วยดึงมุมปากด้านที่ต้องการตรวจเพื่อให้เห็นได้ชัดเจน ตรวจดูด้านซ้ายและขวา 3. ตรวจด้านบดเคี้ยวและด้านตัดลิ้นของฟันกรามล่างให้ก้มหน้าลงเล็กน้อยและอ้าปากกว้างๆและกระดกลิ้นขึ้น เพื่อให้เห็นชัดเจนในส่วนของฟันด้านบดเคี้ยวและด้านตัดลิ้นของฟันกรามล่าง 4. การตรวจฟันด้านบดเคี้ยวและเพดานของฟันกรามบน ให้เงยหน้าขึ้นและอ้าปากดูที่ด้านบดเคี้ยวและด้านเพดายของฟันกรามทั้งขวาและซ้าย บริเวณนี้จะมองไม่เห็นได้ชัดควรใช้กระจกเล็กๆช่วยสะท้อนให้เห็นได้ชัดเจนขึ้น การตรวจสุขภาพช่องปากด้วยตัวเองเป็นเรื่องง่ายที่ทุกคนทำได้ค่ะ

บทความโดย ทญ.ภัทรวรรณ ไหวเคลื่อน แผนก ทันตกรรม